દબાવી ને છોળો

સપ્ટેમ્બર 26, 2023 / દબાવી ને છોળો

રાષ્ટ્રપતિની પ્રાઈમરીઝમાં આગળ વધવા માટે કાયદો પસાર કરવા પર સીટી ડેમ્સ ચેર

ડેમોક્રેટિક સ્ટેટ ચેર નેન્સી ડીનાર્ડો જનરલ એસેમ્બલીના મત પર રાષ્ટ્રપતિની પ્રાથમિક ચૂંટણીઓની તારીખને આગળ વધારવા માટે.

1 2 3 4 5 ... 56
પિટિશન પર સહી કરો

મતદાન અધિકારોનો વિસ્તાર કરો

હવે સ્વયંસેવક મત આપવા માટે નોંધણી કરો આજે દાન કરો
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl, "https://vrvins"].org /ટ્રેક/અપ"); } });