અમારી પાર્ટી

સ્થાનિક જૂથો

તમારા સ્થાનિક ડેમોક્રેટ્સ

સ્થાનિક આયોજકો અને નેતાઓ અમારી પાર્ટીની કરોડરજ્જુ છે. આપણા રાષ્ટ્ર, રાજ્ય, શહેરો, નગરો, શાળા બોર્ડ અને પડોશમાં પ્રગતિ લાવવા માટે ડેમોક્રેટ્સ પહેલાથી જ સમગ્ર કનેક્ટિકટમાં આયોજન કરી રહ્યાં છે. નીચે તમારી સ્થાનિક ડેમોક્રેટિક સંસ્થાને શોધો અને તમારા સમુદાયમાં કનેક્ટિકટને આગળ વધારવાનો એક ભાગ બનો.


 

 

પિટિશન પર સહી કરો

મતદાન અધિકારોનો વિસ્તાર કરો

હવે સ્વયંસેવક મત આપવા માટે નોંધણી કરો આજે દાન કરો
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl, "https://vrvins"].org /ટ્રેક/અપ"); } });